Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół dotyczący przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Protokół dotyczący przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice

PROTOKÓŁ
z dnia 26.02.2013r.

dotyczący przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzeniem nr 238/2013 z dnia 18.02.2013r. Wójt Gminy Włodowice ogłosił przeprowadzenie w dniach od 18.02.2013r. do 25.02.2013r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice.
Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Wyniki konsultacji:
W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Włodowice nie wpłynęła żadna uwaga od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Włodowice.
Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
mgr Adam B. Szmukier

Informacje

Rejestr zmian

2013-03-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-26

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.