Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Włodowice od 01.01.2013 r. do 27.06.2014 r.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Włodowice od 01.01.2013 r. do 27.06.2014 r.

Włodowice, dn. 14.12.2012r.

ZEASiP 271.005.2012/dowóz dzieci do szkół 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Włodowice od 01.01.2013 r. do 27.06.2014 r.”. Zamawiający: Gmina Włodowice; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26 reprezentowany przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania  ogłoszonego w dniu 30.11.2012 r. na „Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Włodowice od 01.01.2013 r. do 27.06.2014 r.”. nr ogłoszenia 482346-2012  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: MATI-TRANS Edyta Żurek Usługi Transportowe i Przewóz Osób, ul. Aksamitna 68 42-480 Poręba z ceną w wysokości –  13 812,87 zł (netto) +   1 105,03 zł (VAT) = 14 917,90 zł (brutto) miesięcznie dla której wyliczono 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny;
- oferta nie podlega odrzuceniu;
- cena oferty nie przekroczyła kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do niniejszego postępowania wpłynęły następujące oferty:
1/ Oferta nr 1:
 MAT – BUS Matyja Grzegorz, ul. Koziegłowska 32, 42 - 310 Żarki.  z ceną w wysokości – 17 013,53 zł (netto) + 1 361,08 zł (VAT) = 18 374,61 zł (brutto) miesięcznie dla której wyliczono 81,18 pkt.
2/ Oferta nr 2:
MATI-TRANS Edyta Żurek Usługi Transportowe i Przewóz Osób, ul. Aksamitna 68 42-480 Poręba z ceną w wysokości – 13 812,87 zł (netto) +   1 105,03 zł (VAT) = 14 917,90 zł (brutto) miesięcznie dla której wyliczono 100,00 pkt.

Z postępowania nie odrzucono oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Gmina Włodowice informuje, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa na wykonanie usługi zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia  przekazania niniejszego zawiadomienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia  i złożenie oferty.
Informacja zamieszczona:
1/ Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Włodowice;
2/ Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice.


Wójt Gminy Włodowice
mgr Adam B. Szmukier


Otrzymują:
1.   MAT – BUS Matyja Grzegorz, ul. Koziegłowska 32, 42 - 310 Żarki;
2.    MATI-TRANS Edyta Żurek Usługi Transportowe i Przewóz Osób, ul. Aksamitna 68 42-480 Poręba.
 

Informacje

Rejestr zmian

2013-01-24

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2012-12-17

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.