Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej o numerze geodezyjnym 294/2 o pow. 634m2

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej o numerze geodezyjnym 294/2 o pow. 634m2

WÓJT GMINY WŁODOWICE
ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej o numerze geodezyjnym 294/2 o pow. 634m²  uregulowanej w księdze wieczystej Nr CZ1M/00056282/9
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  24 408,12 zł ( w tym podatek VAT w wysokości 23%). Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej  tj. 2 440,81 złotych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona Przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające :  usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp., trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty  infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren. Symbol planu  37 MN1.
Działka położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w strefie GZWP .
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci energetycznej i wodociągowej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się  w dniu  04. 12. 2012r   o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój  nr 27.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  79 8277 0002 0050 0000 8794 0001 BS Szczekociny Oddział Zawiercie w terminie do dnia 30. 11. 2012r.   oraz okazanie  dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Zbywana nieruchomość nie posiada  wznowionych granic- brak wytyczenia geodezyjnego.
Wznowienie granic  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ciąży na nowonabywcy.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/ lub   pocztą elektroniczną e-mail:rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl

Włodowice dnia 30.10.2012r.

Wójt Gminy Włodowice
mgr Adam B. Szmukier

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2012-10-31.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2012-10-31 11:06:10.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2012-10-31 11:06:10.
czytano: 1009 razy, id: 2454
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-12-05
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2012-10-31
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020