Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego - Nasza szkoła

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego - Nasza szkoła

Gmina Włodowice przystąpiła do  projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego .
"Nasza szkoła"’ to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji projektu od 1 września 2011 r. do 28 czerwca 2013 r.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w publicznych placówkach oświatowych.
uczniowie klas I - III zakwalifikowane do udziału w projekcie biorą udział w następujących zajęciach:
a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) gimnastyka korekcyjna,
d) zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych o charakterze teatralno-językowym,
f) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trunościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrozonych ryzykiem dysleksji,
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie,
h) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
i) zajęcia podnoszące u dzieci poziomu norm społecznych i umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi osobami.
Zajęcia organizowane w ramach projektu wspomagają i kierują pracą dziecka dostrzegając przede wszystkim jego indywidualne potrzeby i zainteresowania. Uczniowie  ćwiczą kształtne pisanie,  ubogacają swoje słownictwo oraz redagują poprawnie zdania,  czytają nowe teksty jak również uczą się pięknie wypowiadać, obliczać ciekawe zadania matematyczne, rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki, sudoku, układać puzzle i domino. Dla uatrakcyjnienia zajęć nauczyciele wykorzystują specjalistyczne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu  – gry planszowe, loteryjki, plansze tematyczne,  kolorowe klocki, różne liczmany itp. Dzieci  realizują swoje pomysły na zajęciach artystycznych – plastycznych i muzycznych. Odpowiedzi „na trudne pytania” uczniowie otrzymują na zajęciach wychowawczych.
Zaakceptowany budżet projektu wynosi 100 710,10 zł i przeznaczony jest na organizację zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Informacje

Rejestr zmian

2017-02-16

Edycja artykułu - admin

2012-02-08

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.