Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Obwieszczenie - „Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki”

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie - „Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki”


Włodowice dn.15.11.2011r.


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Włodowice

        Na podstawie art.21 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. nr 199 poz.1227 ze. zm.)

i n f o r m u j ę

o złożonym  wniosku z dn. 09.11.2011r. przez Sekretarza Gminy Włodowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki” na działce nr geod. 425 obręb Rudniki i wydaniu w dniu 15.11.2011r., Decyzji Wójta Gminy Włodowice o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki” na działce nr geod. 425 obręb Rudniki.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z jej treścią w pok. nr 28 - Ref. GGRiOŚ w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 w ciągu 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włodowice na stronie internetowej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 , 42-421 Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
mgr Adam B. Szmukier


Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2011-11-15 14:43:25.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2011-11-15 14:43:25.
czytano: 822 razy, id: 1219
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-05-30
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2011-11-15
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020