Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w gminie Włodowice

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w gminie Włodowice


Włodowice 15.10.2010 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WŁODOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Rudniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Rudniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.10. 2010 r. do 15.11. 2010 r.  w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach od 9:00 do 13:00 , w pokoju nr 6  / parter /
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
Uwagi należy składać do wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12. 2010 r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 08.11. 2010 r.  w siedzibie Urzędu Gminy  /DUŻA SALA NARAD / od godz. 13:00 do 15:00 /

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Rudniki.
Zapoznanie się z projektem planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, w godzinach od 9oo do 13oo  w pokoju nr 6 / parter /
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić:
1.na piśmie na adres Urzędu Gminy Włodowice;
2.osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach otwarcia Urzędu;
3.drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek SOOS – m.p.z.p. Rudniki” na adres: gkomunalna@wlodowice.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12. 2010 r.
Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Szlachta


Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2010-10-15 07:56:30.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2010-10-15 07:56:30.
czytano: 915 razy, id: 1000
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-06-05
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2010-10-15
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020